Hồ sơ năng lực doanh nghiệp

HAN00006

Nhu cầu vay: 0 VNĐ

CaliBank là sàn giao dịch tài chính với thế mạnh là kết nối giữa doanh nghiệp đang cần vốn với ngân hàng và bên thứ ba. Để tạo nên lợi nhuận kinh tế, hướng tới sự phát triển đôi bên cùng có lợi...