Hồ sơ năng lực doanh nghiệp

HCM02024

Nhu cầu vay: 5000000000 VNĐ

CaliBank là sàn giao dịch tài chính với thế mạnh là kết nối giữa doanh nghiệp đang cần vốn với ngân hàng và bên thứ ba. Để tạo nên lợi nhuận kinh tế, hướng tới sự phát triển đôi bên cùng có lợi...