Chào mừng bạn đến với CTCP Tài Chính CaliBank!
Marketing
Định Luật MURPHY - "Họa Vô Đơn Chí"

Định Luật MURPHY - "Họa Vô Đơn Chí"

Định luật Murphy khẳng định: nếu một điều xấu CÓ THỂ xảy ra, nó SẼ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể. Nếu người Việt có thành ngữ: “họa vô đơn chí” thì người Mỹ cũng có “Định luật Murphy” (Murphy’s Law) vô cùng thông dụng.

Ngày 25/09/2018 - Tác giả: Calibank Xem thêm >>
Ma Trận Boston (BCG)

Ma Trận Boston (BCG)

Là một mô hình kinh doanh kinh điển do Nhóm nghiên cứu Boston (BCG đưa ra nhằm xác định chu trình sống của một sản phẩm. Chu trình này được thể hiện bằng một ô hình chữ nhật có 4 phần; được biết đến dưới những cái tên nổi tiếng như BCG matrix;

Ngày 25/09/2018 - Tác giả: Calibank Xem thêm >>
Tổng hợp các mô hình chiến lược marketing

Tổng hợp các mô hình chiến lược marketing

Above 30 Marketing and strategy models and concepts

Ngày 25/09/2018 - Tác giả: Calibank Xem thêm >>