Chào mừng bạn đến với CTCP Tài Chính CaliBank!
Tài chính
Giá Trị Xác Nhận Và Giá Trị Tư Vấn Trong Nghề Kiểm Toán

Giá Trị Xác Nhận Và Giá Trị Tư Vấn Trong Nghề Kiểm Toán

Ngày 31/08/2017, Bộ tài chính ban hành thông tư số 91/2017/TT-BTC về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên. Theo đó, một trong các điều kiện dự thi kiểm toán viên về thời gian công tác thực tế tối thiểu của ứng viên chỉ còn 36 tháng, so với quy định 60 tháng trước đây. Như vậy, từ năm 2018, thị trường kiểm toán sẽ đón nhận thêm khoảng 2.000 kiểm toán viên trẻ và một lượng lớn các công ty kiểm toán thành lập mới.

Ngày 24/09/2018 - Tác giả: Calibank Xem thêm >>