Chào mừng bạn đến với CTCP Tài Chính CaliBank!

SÀN TÍN DỤNG CALIBANK

KÊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4.0

Đăng ký     Đăng nhập

Sàn tín dụng

Hồ sơ đã kiểm toán và thẩm định tín dụng bởi
Hãng kiểm toán và luật gia CALICO

Hồ sơ năng lực
Hồ sơ kiểm định
Điểm CRP
Tài trợ
HAN00001 Gia Lâm - Hà Nội J58200-Xuất bản phần mềm Hồ sơ năng lực >>
Vay 3,000,000,000 đ Điểm CRP 62 TSĐB Cổ phần sở hữu Hồ sơ kiểm định >>
62

HAN00004 Cầu Giấy - Hà Nội I56101-Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Hồ sơ năng lực >>
Vay 0 đ Điểm CRP 81.5 TSĐB Xe con dưới 7 chỗ Hồ sơ kiểm định >>
81.5

HAN00006 Hoàng Mai - Hà Nội F41000-Xây dựng nhà các loại Hồ sơ năng lực >>
Vay 0 đ Điểm CRP 54 TSĐB Trái phiếu chính phủ Hồ sơ kiểm định >>
54

LAC00010 Lào Cai - Lào Cai B722-Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Hồ sơ năng lực >>
Vay 0 đ Điểm CRP 82.5 TSĐB Đất dự án đầu tư Hồ sơ kiểm định >>
82.5

HAN02021 Cầu Giấy - Hà Nội G46510-Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần ... Hồ sơ năng lực >>
Vay 0 đ Điểm CRP 89.5 TSĐB Hồ sơ kiểm định >>
89.5

HAN02027 Ba Ðình - Hà Nội L-HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Hồ sơ năng lực >>
Vay 2,000,000,000 đ Điểm CRP 77.5 TSĐB Tín chấp Hồ sơ kiểm định >>
77.5

HCM02024 Bình Tân - Hồ Chí Minh C32-Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Hồ sơ năng lực >>
Vay 5,000,000,000 đ Điểm CRP 78.75 TSĐB Hồ sơ kiểm định >>
78.75

HAN00017 Cầu Giấy - Hà Nội N78302-Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở... Hồ sơ năng lực >>
Vay 120,000,000,000 đ Điểm CRP 70 TSĐB Đất nền phân lô Hồ sơ kiểm định >>
70

Fintech Calibank

Các kiểm toán viên, thẩm định viên, luật sư
và các chuyên gia cố vấn