Chào mừng bạn đến với CTCP Tài Chính CaliBank!
MBA. Nguyễn Minh Sơn

MBA. Nguyễn Minh Sơn


  • CEO công ty cổ phần công nghệ tài chính Calibank.
  • Giám đốc công ty cổ phần Cali-media.
  • Trợ lý chủ tịch công ty TNHH Hãng kiểm toán Calico.
  • Chuyên gia tư vấn, phân tích, đánh giá định hướng và phát triển thị trường Digital Marketing.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC