Chào mừng bạn đến với CTCP Tài Chính CaliBank!
CPA. Lê Minh Tâm [Founder]

CPA. Lê Minh Tâm

Founder


  • Chủ tịch Công ty TNHH Hãng kiểm toán Calico.
  • Phó giám đốc Hãng kiểm toán APEC.
  • Nghiên cứu chính sách tài chính tại OXFAM, VEPR, Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN.
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và lộ trình niêm yết, IPO.
  • Tư vấn tài chính và thẩm định giá tại Maritime Bank, BIDV, MB Bank.
  • Kiểm toán viên Hãng kiểm toán Deloitte.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC