Chào mừng bạn đến với CTCP Tài Chính CaliBank!
CPA. Nguyễn Mạnh Chiến

CPA. Nguyễn Mạnh Chiến


  • Giám đốc công ty Hãng kiểm toán Calico.
  • Trưởng phòng tư vấn tài chính APEC.
  • Thẩm định viên Hãng kiểm toan APEC.
  • Đại lý thuế hành nghề.
  • Kiểm toán viên Hãng kiểm toán AASC.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC